EXPANZNÍ AUTOMATY

OLYMPSERVIS  | Jaroslav Brixi


Už více než 20 let

nabízíme prodej, servis a odbornou instalaci expanzních automatů a hořáků značky OLYMP. Naši technici jsou pravidelně školeni výrobcem v mateřském závodě OLYMP - OEM Werke GmbH v Rakouském Tyrolsku. Proto můžeme garantovat 100% kvalitu našich služeb.


Jaroslav Brixi, manager  


Servis:

 • OLYMP
  Jaroslav Brixi
  Tel: +420 602 485 750
  Email: jaroslav.brixi@olympservis.cz
 • OLYMP
  Marian Brixi
  Tel: +420 603 820 496
  Email: marian.brixi@olympservis.cz
 • OLYMP
  Vlastimil Grejcar
  Tel: +420 602 234 181
  Email: grejcar@wo.cz
 • OLYMP Morava
  Jan Horák
  Tel: +420 778 469 966
  Email: olympservis@olympservis.cz
 • KOVOVÝROBA
  Vlastimil Grejcar
  Tel: +420 495 546 684
  Email: grejcar@wo.cz


Servis expanzních automatů

Provádíme odborné uvedení expanzních automatů do provozu. Naši technici jsou vyškolení přímo výrobcem a garantují správnou instalaci a úvodní nastavení. Našim smluvním zákazníkům nabízíme výhodu zajištění NONSTOP servisu 24/7 a prodlouženou záruku až na 36měsíců. Dodáváme kompletní sortiment náhradních dílů výrobců OLYMP, DUNPHY a AQUINA. Provádíme také repase stávajících zařízení s garancí prodloužení životnosti.

Co je expanzní automat ?

Řádnou funkci a životnost teplovodních otopných soustav ohrožuje vzduch, resp. kyslík, obsažený v topné vodě. Vzduch se v topné vodě vyskytuje jednak rozpuštěný (neviditelný), jednak volný, vyloučený ve formě bublinek nebo polštářků. Při oběhu vody v otopných soustavách se vlivem změn teploty a tlaku vzduch vylučuje a postupně vyplňuje prostor otopných těles. Tím znemožní cirkulaci topné vody a následně ostaví některá tělesa z provozu. Uvedený děj může být velice rychlý a otopná tělesa se zavzdušní např. i přes noc.

Jednou z možností, jak zamezit negativním účinkům vzduchu, je speciální zařízení pracující na principu - desorpční metody. Programovaným cyklováním připouštění vody ze soustavy do beztlaké zásobní nádoby, dochází k vylučování vzduchu a plynů. Zmíněné zařízení vyvinula rakouská firma OLYMP a uvedla na trh pod názvem Expanzní automat HC. Základní typy mají označení HC-L, HC-S II. Materiálově je zařízení řešeno na bázi nerezové oceli, mosazi a plastu.

Funkce expanzního automatu

Odvzdušňování a odplyňování
Řízená desorpční metoda, použitá v zařízení OLYMP, se zjednodušeně nazývá principem lahve sodovky, při jejímž otevření dochází k úniku plynů. Použitím automatu HC není již nikdy třeba provádět odvzdušnění nejvýše položených částí otopné soustavy.

Fyzikální úprava vody bez chemie
Ekologický přínos představuje fyzikální úprava vody, bez použití chemikálií (např. Na2SO4 a P2O5). Oběhová voda se zcela zbavuje kyslíku a dalších plynů, které kromě zavzdušnění způsobují koroze materiálu, eroze čerpadel a poškození kotlů či výměníků.

Konstantní hladina vody a tlaku
Otopná soustava se podle potřeby doplňuje vodou z vodovodu, primáru, příp. z úpravny vody. Při přestoupení tlaku vlivem roztažnosti vody nad hodnotu nastavenou na přepouštěcím ventilu, dojde automaticky k přepouštění vody do zásobní nádoby.

Změkčování vody
Při doplňování vodou z vodovodu a tvrdosti vyšší než 15 oN je na požadavek dodáván filtr A 80 s katexovou vložkou, který zajistí změkčení vody na normované parametry. Použitelnost vložky je až do tvrdosti vody 30 oN.

Komplexní diagnostika otopné soustavy
Vestavěná programovatelná řídící jednotka zajišťuje plně automatický provoz zařízení a umožňuje komplexní diagnostiku celé otopné nebo klimatizační soustavy. Provozní údaje jsou dálkově přenášeny k obsluze.

Zabezpečení otopné soustavy
Expanzní automat OLYMP je expanzním zařízením dle odst. 6.5.1 ČSN 060830 "Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody".